Typy otázek

Jednoduché funkce a žádné složité návody.
Průzkum může obsahovat 10 různých typů otázek, ze kterých se shromažďuje a vyhodnocuje kvantitativní pohled.
Je dobré nastavit, aby mohli dotazovaní odpovídat pouze na otázky, které jsou pro ně relevantní. Otázky jsou jednotlivým respondentům zobrazovány dle toho, jak odpověděli na otázku předchozí.

Informace o respondentech
Pohlaví
Věk
Bydliště
Zaměstnání
Nejvyšší dosažené vzdělání
Vyberte, jaká data o respondentech chcete shromažďovat ještě před spuštěním průzkumu. V případě, že chcete provést anonymní průzkum, nechte všechna pole nevyplněná nebo zaškrtněte jen ta, která shromažďují obecné informace o účastnících průzkumu (např., věk, pohlaví).
1) Otázka s výběrem z více možností (jedna odpověď povolena)
Dosažené nejvyšší vzdělání
Použijte tento typ otázky pokud je možná jen jedna odpověď na tuto otázku.
2) Otázka s výběrem z více možností (více odpovědí možných)
V nejbližších 3 letech bych chtěl/a věnovat více pozornosti mému: (více možných odpovědí)
Použijte tento typ otázky pokud je více než jedna odpověď možná.
Můžete zde stanovit maximum odpovědí na otázku (např. vyberte maximálně 3 odpovědi).
3) Otevřená otázka
Jaké hodnoty jsou podle vašeho názoru nejvíce oceňovány v dnešní společnosti?
Dotázaný odpovídá do určeného pole vlastními slovy, což mu dává větší volnost.
4) Hodnotící škála
Prosím ohodnoťte náš produkt/službu
 1234567 
Velmi špatné       Výborné
Hodnotící škála umožňuje měřit postoj respondenta k objektu výběrem ze stupnice. Můžete definovat hodnoty škály (např.: líbí se mi - nelíbí se mi, zajímavý - nezajímavý, nízký - vysoký) a vybrat velikost rozsahu (maximálně 15 stupňů).
5) Stejná škála pro více aspektů
Ohodnoťte prosím trénink
 Výborný Dobrý Průměrný Špatný
Výkon prezentujícího    
Znalosti prezentujícího    
Připravenost prezentace    
Podkladové materiály    
Možnost měřit různé aspekty podle stejných měřítek. Příklady hodnot měřítka: nikdy - někdy - často - vždy, chudé - průměr - dobrý - vynikající, ano - ne - nevím.
6) Výběr pořadí (seřaďte odpovědi od 1 do ...)
Nejdůležitější hodnoty podle mého názoru (1 –nejdůležitější; 8 – nejméně důležité):
  Kariéra
  Rodina
  Přátelé
  Láska
  Peníze
  Fyzická přitažlivost
  Moc (postavení ve společnosti)
  Nábožentsvtí
Respondent seřazuje jednotlivé předměty podle důležitosti - na prvním místě je to nejdůležitější a na posledním místě je nejméně důležitá odpověď. Tento typ otázky je vhodný pro měření důležitosti v různých aspektech či pro porovnávání.
7) Otázky vztahující se k obrázku
Ohodnoťte, jak se vám líbí nové balení a design našeho produktu:
img/cz/user_q7/200046979.jpg
Moc se mi líbí
Líbí se mi
Jde to
Nelíbí se mi
Můžete nahrát obrázek a následně položit otázky týkající se obrázku. Navíc je možné nastavit kolik odpovědí má být zaškrtnuto - jedna anebo více možností.
8) Otázka s výběrem obrázků jako odpovědi
Ve které místnosti byste se chtěli zúčastnit školení?
Položte otázky a k možnosti odpovědi použijte obrázky. Navíc je možné nastavit, kolik možností odpovědi může být zaškrtnuto - pouze jedna nebo více.
9) Otázka na datum
Kdy naposledy jste si koupil/a náš produkt/službu?
Použijte tento typ otázky, pokud chcete získat informace ve formátu data, např.: pokud chcete zjistit datum narození respondentů.
10) Informační pole
Děkuji Vám za Vaše odpovědi! Vaše účast v tomto průzkumu mi pomohla získat důležitá data pro mou diplomovou práci. Pokud máte zájem o výsledky průzkumu - dejte mi vědět. Pošlu vám je.
Umožňuje sdělit respondentovi dodatečné informace prostřednictvím textového pole (např.: informovat o vyplnění první části průzkumu nebo poděkovat respondentům na konci průzkumu za jeho vyplnění).