Vyberte z nabídky:
Vytvořit průzkum
Jaký typ otázek je možné zahrnout do průzkumu?
Dotazník může obsahovat 10 různých typů otázek - od možností výběru po hodnocení pomocí škály, kde můžete sbírat názory, hodnoty a potřeby respondentů.
Je možné umístit do otázky i obrázek. Můžete se tak ptát na logo společnosti či reklamy anebo zjišťovat, který z obrázků je pro respondenty více atraktivní.
Více podrobností ohledně typů otázek je uvedeno v sekci typy otázek.
Je možné vytvořit anonymní a neanonymní typy průzkumů?
Ano, obojí je možné. Pro anonymní průzkumy nepoužívejte otázky, které vyžadují konkrétní informace o respondentech. Pro neanonymní průzkumy můžete použít povinné otázky týkající se osobních údajů.
Co jsou filtrační odpovědi a jak je používat?
Filtrační otázky umožňují respondentům přeskočit otázky, které pro ně nejsou relevantní. Například, když v první otázce dotazovaný odpoví, že se nerad dívá na televizi, další otázka (o jeho oblíbené televizní stanici) už pro něj není relevantní a dotazovaný ji neuvidí. Filtrační otázka, v tomto případě, přesune dotazovaného na třetí otázku. Je možné nastavit, k jaké otázce se dotazovaný posune dle toho, jakou odpověď zvolí.
Je možné určit, které otázky jsou povinné a které ne?
Ano, toto je možné. Při zadávání otázky je možné zaškrtnout volbu „Povinná otázka”. Pokud tato možnost zaškrtnuta není, potom otázka není povinná a odpovídající bude moci tuto otázku vynechat.
Mohu ve svém průzkumu používat obrázky?
Ano, ve svých dotaznících můžete použít obrázky.
 • Obrázky můžete nahrát a následně se na ně ptát.
 • Obrázky můžete použít jako možnosti odpovědi na otázku.
 • Můžete nahrát logo společnosti, které bude v průzkumu zobrazeno.
Potřebujete vytvořit průzkum o určitém tématu, ale nevíte, jaké otázky by měly být do dotazníku zahrnuty?
Sekce „Šablony dotazníků" obsahuje dotazníky na různá témata. Tyto příklady ukazují, jak vytvořit úspěšné průzkumy a také mohou být použity jako základ pro váš dotazník.
Sběr dat
Jak mohu poslat dotazník respondentům?
Váš webový průzkum bude mít unikátní odkaz, který můžete poslat e-mailem svým kamarádům, spolužákům nebo kolegům. Můžete také publikovat odkaz na různých diskusních fórech, Facebooku a Twitteru.
Kolikrát mohu provézt průzkum z jednoho počítače?
Z jednoho počítače je možné vyplnit průzkum pouze jednou. Je ovládán pomocí „Cookies”. Pokud je třeba provézt průzkum více než jednou ze stejného počítače, můžete to změnit v nastavení průzkumu.
Výsledky
Je možné zobrazit odpovědi od každého respondenta zvlášť?
Ano, odpovědi každého respondenta naleznete v sekci “Výsledky -> Respondenti” nebo v Excelu. Je také možné odpovědi každého respondenta vytisknout.
Je možné nějaké odpovědi vymazat?
Jsou zde dvě možnosti, jak odpovědi vymazat:
 • Zcela smazat odpověď ze systému není možné. V sekci “Výsledky -> Respondenti” naleznete odkaz na smazání jednotlivých odpovědí.
 • Stáhněte si soubor v Excelu a odstraňte v něm zbytečné odpovědi. V tomto případě budou tyto odpovědi odstraněny z tohoto souboru a zůstanou pouze v systému.
Mohu změnit typy grafů ve výsledcích svého průzkumu?
Grafy se dají změnit.
 • Shrnutí výsledků je k dispozici pro každou otázku v sekci "Výsledky". MojeAnketa.cz vytvořila možnost zobrazit tyto výsledky ve 4 různých typech grafů: úsečkový (bar) graf, sloupcový graf, koláčový a liniový graf. Změnou typů grafů si můžete snadno vybrat ten nejvhodnější a uložit na vašem počítači.
 • Můžete si také vytvořit své vlastní grafy pomocí aplikace Excel.
Je možné zpracovávat a analyzovat výsledky průzkumu v softwaru SPSS?
Ano, pro zpracování dat v SPSS softwaru je k dispozici speciální soubor v aplikaci Excel. Odpovědi v tomto souboru jsou kódovány na číselné hodnoty. Tento formát dat umožňuje snadné kopírování dat z aplikace Excel do SPSS.
Kde najdu a kde mohu analyzovat výsledky svého průzkumu?
 • Souhrn výsledků včetně grafů a procentními podíly.
 • Souhrn respondentů (údaje o každém účastníkovi).
 • Všechny odpovědi od každého respondenta (ve formátu Excel).
 • Shrnutí výsledků můžete poskytnout ostatním prostřednictvím speciálního odkazu.
Více podrobností naleznete v sekci Výsledky.
Za jak dlouhou dobu zjistím výsledky průzkumu?
Výsledky průzkumu a databáze respondentů je vám k dispozici od okamžiku, kdy je průzkum spuštěn a odpoví první dotázaný.
Služby MojeAnketa.cz
Jaké průzkumy mohu provést užitím MojeAnketa.cz?
MojeAnketa.cz je vhodný pro širokou škálu průzkumů:
 • Pro firmy - vytváření průzkumů pro klienty, zaměstnance, průzkum trhu a provádět marketingové průzkumy různého rozsahu. Počet účastníků není omezen.
 • Studenti mohou provádět průzkumy pro akademické či výzkumné účely, které vyžadují sběr statistických údajů.
 • Pro učitele - pro hodnocení jejich výuky.
Bezpečnost a důvěrnost dat
Zajištění bezpečnosti a důvěrnosti dat je jednou z hlavních zásad MojeAnketa.cz.
Uživatelské profily a průzkumy jsou uloženy bez časového omezení. Náš server se nachází u profesionálního poskytovatele hostingu s nezávislým poskytovatelem elektrické energie, který zajišťuje nepřetržitou dostupnost serveru. Více informací - sekce Podmínky používání a ochrana soukromí .