Průzkum "Parkování na sídlištích v Liberci"
Na vjezdech/výjezdech do sídlišť by byly instalovány chytré kamery, které rozpoznají registrační značku vozidla. Praxe, která je dnes běžná v nákupních domech. Lidé s trvalým bydlištěm na sídlišti zaregistrují své vozy do systému a určí, který vůz je ten první na byt.

Systém registruje všechna auta, která vjíždí a vyjíždí, a tak dobře ví, kdo v sídlišti je: zdali to je „místní bydlící“ s prvním, druhým nebo třetím autem, „místní bydlící“ se služebním autem, a nebo „návštěva“. Podle toho, o jaké auto se jedná, systém parkování zpoplatní.

Podle zkušeností ze zahraničí se tento systém osvědčil. Počet aut klesl o 30 % a významně poklesla rovněž kriminalita. Data se sdílejí s policií a na kradený vůz či registrační značku se rychle přijde. Žádný zloděj svým vlastním autem nepojede vykrást byt, že.

V Liberci by bylo zpoplatňováno parkování až po 18. hodině, takže by nebyli neotravováni řemeslníci a návštěvy příbuzných. Po 18. hodině by první auto na byt neplatilo prakticky nic (navrhuji 42 Kč měsíčně, což jsou nutné náklady spojené s údržbou parkovacího místa), druhé auto už by bylo dražší a třetí a služební nejdražší. Zároveň bychom navrhli přiměřenou taxu pro návštěvy, které chtějí zůstat přes noc. Samozřejmě bych vše projednal s vlastníky supermarketů v dané lokalitě. Věřím, že i oni toto řešení přivítají.

Celý systém by měl být samofinancovatelný. Výběry z parkovného nejdříve zaplatí vznik systému, kamery i software. V další fázi by vybrané peníze hradily jen provozní náklady a výnos by byl investován do veřejného prostoru sídlišť, na lavičky, houpačky, trávníky či chodníky.

Další výhodou tohoto systému je, že může být nastaven pro každou lokalitu zvlášť (například Dobiášova, Broumovská, Hokejka…) tak, aby byl spravedlivý. Je to rovněž vynikající příležitost ke snížení kriminality, propojení se státním registrem, zvýšení efektivity městské policie a v neposlední řadě také zvýšení počtu lidí s trvalým bydlištěm na sídlišti.

Jak se vám líbí tento plán?Nezůstávejte u pouhé negace, tou se nic nezmění. Je možné, že stávající divoký stav někomu vyhovuje. Je tu ale velká část obyvatel, kteří nějakou formu rozumné regulace chtějí a uvědomují si, že bez ní se dál neposuneme.