Průzkum "Průzkum zájmu o dotační prostředky v IROP do r. 2023 - MAS Krušné hory"
Cílem průzkumu je zjistit připravenost projektů pro další výzvy MAS Krušné hory v programovém rámci IROP, které by mohly být vyhlášeny na přelomu let 2020/2021. Na základě průzkumu, pokud to bude nutné, bude navrženo přesunutí nečerpaných fin. prostředků do opatření, kde mají potencionální žadatelé připravené projekty.