Výsledky průzkumu ""FT8 ano či ne?""
Statistiky respondentů:
Celkem respondentů:
94
Shrnutí výsledků
1. Používáte na VKV pásmech digitální provoz FT8?
Ano, důvodem je možnost robotického provozu bez obsluhy 5 bar1bar2  5.3%
Ano, důvodem je možnost využití jednoduššího vybavení 9 bar1bar2  9.6%
Ano, důvodem je vyšší citlivost přijímače 7 bar1bar2  7.4%
Ano, důvodem je nízká hustota provozu na VKV 9 bar1bar2  9.6%
Ne 64 bar1bar2  68.1%
Celkem odpovědí 94  
2. Pokud nepoužíváte provoz FT8, jaké jsou proto hlavní důvody? (více možných odpovědí)
Během radioamatérského spojení vyžaduji mít lidský kontakt s protistanicí 44 bar1bar2  26.2%
FT8 mi nepřináší nic nového, prakticky všechna spojení FT8 lze uskutečnit i CW 18 bar1bar2  10.7%
Vadí mi možnost dosažení rychlých výsledků bez nutnosti se něco naučit 23 bar1bar2  13.7%
FT8 je využíván nezkušenými radioamatéry bez znalosti DX provozu 17 bar1bar2  10.1%
FT8 způsobuje na pásmech obtížné rušení z důvodu nedisciplinovanosti uživatelů 9 bar1bar2  5.4%
QSO navázané FT8 neumožňuje rozeznat druh šíření DX signálů 6 bar1bar2  3.6%
Na používání FT8 neshledávám nic , proč bych jej neměl využívat 51 bar1bar2  30.4%
Celkem odpovědí 168  
3. Pokud bude možnost ve VKV závodech používat digitální provoz (FT8, nebo FT4 a podobně), tak
Určitě hodlám takový provoz využívat 13 bar1bar2  13.8%
rozhodnu se, zda budu provozovat i digitální provoz až podle vývoje 25 bar1bar2  26.6%
Raději přestanu během takových VKV závodů vysílat 56 bar1bar2  59.6%
Celkem odpovědí 94  

Vysvětlení: Celkový počet odpovědí jsou všechny odpovědi respondentů získané na danou otázku. Procento pro každou možnost odpovědi se vypočítá tak, že se počet odpovědí vydělí celkovým počtem odpovědí.