Průzkum "Dotazník zájmu o dějepisnou letní školu FF UHK"
Vážená paní učitelko, Vážený pane učiteli,

Katedra pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové jako nový organizátor Dějepisné olympiády zjišťuje zájem středoškolských studentů o dějepisnou letní školu, jejíž uspořádání na léto 2023 zvažuje.
Budeme Vám vděční za vyplnění následujícího krátkého dotazníku, který nám pomůže rozhodnout, zda a v jaké podobě letní školu uspořádat.
Zodpovězte, prosím, následující dotazy. Máte-li vlastní doporučení, uveďte je do komentáře.
Děkujeme za Váš čas.
Za organizátory

dr. Jindřich Kolda
dr. Martina Bolom-Kotari