Průzkum "Šetření turistické poptávky v Mikroregionu Tanvaldsko_Zima 2022"
Vážení návštěvníci regionu Tanvaldska,
dovolte, abychom Vás poprosili o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, jehož cílem je získat informace z území o spokojenosti s naší turistickou nabídkou. Rádi bychom také zjistili poptávku po tom, co u nás zatím chybí. Informace z tohoto dotazníku nám pomohou lépe nastavit cíle a další směřování rozvoje cestovního ruchu v našem území, lépe řídit jeho rozvoj a zlepšit služby.
Tím, že zodpovíte těchto několik otázek, nám velice pomůžete, děkujeme.

Děkujeme Vám.
Realizační tým Mikroregionu Tanvaldsko
Dotazníkové šetření je realizováno v rámci projektu Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014589. Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.