Průzkum "SPRSS - dotazník pro veřejnost"
Mikroregion Tanvaldska aktuálně realizuje projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko“ Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme oslovit s průzkumem, jehož cílem je získat informace z území o využívání stávajících sociálních služeb v území, zjistit poptávku veřejnosti po sociálních službách a shromáždit data o potřebnosti sociálních služeb na Tanvaldsku. Vaše zapojení do projektu vyplněním krátkého dotazníku bude velmi užitečné.

Respondent: osoba starší 18 let, za jednu domácnost / rodinu postačí vyplnění jednoho dotazníku. Vyplnění dotazníku je anonymní.

Sesbírané informace z dotazníků budou vyhodnoceny pouze v souhrnné formě a poslouží k dalšímu plánování zlepšení života v obci a v regionu, kde žijete.