Průzkum "Průzkum mezi učiteli 1. stupně ZŠ o kvalitě a využívání učebních materiálů pro obor člověk a jeho svět"
Redakce magazínu Zakatedrou.cz by vás chtěla poprosit o vyplnění dotazníku, který je součástí průzkumu mezi učiteli 1. stupně ZŠ o kvalitě a využívání učebních materiálů pro obor člověk a jeho svět. Zjištěné skutečnosti nám pomohou k dalšímu směřování aktivit a tvorbě otevřených vzdělávacích materiálů pro obor člověk a jeho svět.