Dotazník "Deň vyučovania v prírode 2019"
Pripojte sa k medzinárodnej kampani, ktorej cieľom je zobrať čo najviac detí von, do prírodného prostredia, kde sa môžu voľne pohrať a veľa naučiť. Deň vyučovania v prírode sa koná po celom svete vo štvrtok, 23.5. 2019.
Pridajte sa!