Průzkum "PRO Zlatá Olešnice - dotazník pro občany"
Vážení obyvatelé,

dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce – Program rozvoje obce Zlatá Olešnice na období 2020 – 2026.
Protože je pro nás Váš názor velmi důležitý, žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Rádi bychom Vaše názory a připomínky zohlednili v připravovaném dokumentu tak, aby se nám všem v naší obci žilo lépe.
Elektronicky můžete vyplňovat dotazník do 31.07. 2018.

Děkuji Vám
Jiří Černý
starosta