Průzkum "Zájem škol o aktivity MAP Jablonecko"
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v rámci zpracování Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) Jablonecko Vám níže předkládáme návrh aktivit tohoto plánu. Rozpracovaná návrhová část MAP s popisem cílů a jednotlivých opatření je k diskusi na stránkách www.map-lbc-jbc.cz. Níže uvedená tabulka by měla sloužit k vyjádření zájmu Vaší školy o případnou účast v navržených aktivitách. Prosíme Vás proto o vyplnění této jednoduché tabulky zaškrtnutím políčka u té aktivity, která by pro Vás byla zajímavá ve školním roce 2017/2018.
Většina individuálních aktivit škol je aktuálně financovatelná ve zjednodušeném režimu z tzv. šablon - toto bude zachováno i do budoucna. Aktivity spolupráce jsou navržené jako žádoucí a možné a pro příslušné řídící orgány operačních programů jsou podkladem pro zacílení výzev k financování.
Vyjádření zájmu o vybrané aktivity není závazkem se do realizace této aktivity zapojit, ale projevem vůle aktivity využít pro rozvoj školy v případě, že podmínky konkrétní aktivity bude při realizaci pro Vaši školu výhodné.
Výběr aktivit umožní zpracovatelům MAP lépe zacílit a specifikovat aktivity pro tzv. roční akční plán na školní rok 2017/2018.

Vzhledem k postupu a finalizaci prací na MAP prosíme o vyplnění formuláře nejpozději do 15. 5. 2017 (předpokládaná max. doba pro vyplnění = 15 min.).

Technické informace elektronického formuláře:
a) zadání otázky = opatření MAP
b) číslované aktivity = aktivity škol
c) nečíslované aktivity = aktivity spolupráce (pozn.: zejména aktivity spolupráce je z hlediska tematického zaměření třeba vždy vztahovat k formulovanému opatření).

Děkujeme za spolupráci.
Bc. Jana Švehlová, manažerka projektu MAP Jablonecko