Průzkum "Nominace pro největší osobnosti Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi"
V roce 2018 bude naše republika oslavovat 100 let svého vzniku a toto významné jubileum si chceme připomenout i v našem městě, a to anketou
o největší osobnosti Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi. Cílem
ankety je připomenout nejvýznamnější osobnosti obou částí našeho
města, včetně výstavy v Oblastním muzeu a slavnostního galavečera.
V prvním kroku Vás žádáme o maximálně 5 nominací osobností, o nichž se domníváte, že by měly být zařazeny do širší ankety, a to se stručným
zdůvodněním (cca 5 vět) své nominace.