Průzkum "MAP_MŠ_starosta"
Cílem dotazníkového šetření je získání informací pro analytickou část Místního akčního plánu vzdělávání.

Dotazník se vyplňuje vždy pouze pro 1 školské zařízení (MŠ). V případě, že má obec více mateřských škol, vyplní se pro každou školu samostatný dotazník.