Průzkum "MAP_MŠ_ředitel"
Cílem dotazníkového šetření je získání informací pro analytickou část Místního akčního plánu vzdělávání.