Průzkum "MAP_ZŠ_starosta"
Cílem dotazníkového šetření je získání informací pro analytickou část Místního akčního plánu vzdělávání.
Dotazník se vyplňuje vždy pouze pro 1 školské zařízení (ZŠ). V případě, že má obec více základních škol, vyplní se pro každou školu samostatný dotazník.