Průzkum "MAP_ZŠ_ředitel"
Cílem dotazníkového šetření je získání informací pro analytickou část Místního akčního plánu vzdělávání.