Průzkum "Logo města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi"
Vážení a milí občané města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi,
součástí radou města schváleného dokumentu „Koncepce komise pro vnější vztahy, komunikaci a propagaci města“ je tvorba jednotné vizualizace města včetně vyhotovení nového loga města. Obracíme se na Vás s anketou, která by měla napomoci v tvorbě tohoto nového symbolu. Výsledky ankety se mohou stát částečným vodítkem pro návrhy loga.
Logo významně ovlivňuje vnímání města a přispívá k vytváření pocitu sounáležitosti jeho obyvatel a návštěvníků. Posláním loga je rychle, jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat město, posílit orientaci a informovanost obyvatel města i jeho návštěvníků. Jednotný vizuální styl, jehož bude logo základní součástí, je způsob prezentace města uvnitř i navenek, se zdůrazněním hodnot, které město prosazuje.
Síla loga není jen a pouze v jeho grafické podobě, ale i v jeho důsledném jednotném užívání. S logem se může pojit i slogan, jehož zpracování by mělo být v souladu s logem, a který by měl dotvořit celkovou image.
Určitě se ptáte – na co logo, když máme znak města? Logo města určitě znak nenahrazuje, znak budeme užívat i nadále, vždyť jde o historicky první – moderně řečeno – vizuální identifikaci města. Součástí logomanuálu bude i způsob užívání znaku města, např. na oficiálních listinách či dopisech, smlouvách, ale i na tiskovinách souvisejících s významnými akcemi, na kulatých razítkách, v záhlavích právních předpisů města.
Říká se, že nejdůležitějším smyslem pro člověka je zrak, kterým vnímáme asi 80 % všech informací. I proto je důležitá jednotná vizualizace města, v níž se znak města i jeho logo navzájem doplňují a podporují tak identitu města i pocit sounáležitosti s městem.
Věříme, že i s Vaší pomocí budu cesta k logu a následně i samotné logo skutečně vydařené a reprezentativní. Velmi Vám děkujeme za spolupráci.
Zd. Tichá


Vložte přístupové heslo: