Průzkum "Příčiny nejčastějších zdravotních problémů"
V tomto dotazníku hledáme za pomoci tisíců respondentů příčiny nejčastějších zdravotních problémů mládeže.

Výsledky pak pomohou při léčbě.

Protože nás zajímá nejen proč problém nastal, ale i proč nenastal, prosíme, aby dotazník vyplnili i respondenti, kteří žádné z uvedených onemocnění nemají.