Průzkum "PROJEKTOVÝ LIST - MAS Rozvoj Tanvaldska"
Cílem průzkumu je monitorovat konkrétní potřeby aktérů rozvoje území Tanvaldska z důvodu lepšího nastavení parametrů pro financování programovacího období 2014 - 2020.

Každý předkladatel může vyplnit libovolný počet projektů. Každý projekt prosím vyplňte na zvláštní projektový list.

Děkujeme za spolupráci. MAS Rozvoj Tanvaldska.