Průzkum "Anketa Českého svazu jachtingu (ČSJ)"
Vážení sportovní přátelé a příznivci jachtingu,

z řídící činnosti VV ČSJ a zejména ze zkušeností s naplňováním Soutěžního řádu ČSJ vyplynuly velmi silné podněty pro zkvalitnění soutěží organizovaných ČSJ a současně zvýšení společenského významu celostátních soutěží (Mistrovství ČR a Český pohár ČSJ). Na řešení tohoto úkolu začala pracovat skupina odborníků, jejichž mluvčím se stal Luboš Hofmann. Pracovní skupina z pověření Konference ČSJ z roku 2013 zpracovala poměrně rozsáhlý analytický materiál, ve kterém zpracovala převážnou část možných opatření ke zvýšení kvality soutěžního jachtingu v rámci ČSJ. Jedná se o velmi kvalitní analytický materiál, který zahrnuje všechny myslitelné nástroje ze sportovně technické oblasti.
Konference ČSJ z ledna 2014 po poněkud rozpačité diskuzi před výkonný výbor ČSJ (dále jen VV) postavila úkol předložený materiál podrobit širší diskuzi a vyhodnotit konkrétní opatření pro splnění hlavního účelu – zvýšení kvality soutěží v rámci ČSJ.
VV musí pečovat nejen o vrcholový tak i o výkonnostní a rekreační jachting – citlivě zvolit váhu mezi těmito požadavky, abychom poctivé jachtaře od jachtingu „nevyhnali“, bez ohledu na jejich výkonnost. Jinak řečeno musíme se pokusit o nalezení správného koktejlu opatření k dosažení tohoto cíle. Je pravděpodobné, že pro zvýšení společenské úrovně našich soutěží budeme muset využít i jiné nástroje mimo Soutěžní řád ČSJ a oblast STK. To je také důvod, proč se na Vás obracíme touto cestou a doufáme, že pomocí široké diskuze se dostaneme i k dalším námětům pro splnění cíle uloženého konferencí ČSJ.
Prosíme o vyplnění dotazníku, které Vám nezabere více než 10 minut. Očekáváme, že materiály vyvolají diskuzi a to jak mezi členy ČSJ tak i v klubech a organizacích jednotlivých lodních tříd. Z této diskuze by měly vzejít další návrhy, které nám pomohou zvýšit kvalitu závodního jachtingu a současně umožní jachtařům mimo závodnickou špičku dostatečné jachtařské sportovní i společenské vyžití u vody. Delegáti konference si uvědomovali složitost projednávání tohoto úkolu, proto diskuzi nijak významně neomezili.
Jedná se o velmi odpovědný úkol, protože novou koncepcí závodního jachtingu můžeme silně podpořit rozvoj našeho sportu, ale na druhé straně můžeme také velice moc ztratit. Prosím o pečlivé vyplnění dotazníků, neboť tentokrát je „ve hře“ opravdu o mnoho (rozvoj, stagnace, změna charakteru jachtingu, ale také znechucení a odchod některých jachtařů).
Děkujeme vám všem předem za znalosti, čas a úsilí, které věnujete vedení této diskuze.


Průzkum byl již ukončen, není možné na tento průzkum odpovědět.


Děkujeme za odpovědi. Vyzkoušejte také tuto webovou stránku - vytvořit dotazník s MojeAnketa.cz je jednoduché!