Průzkum "Projektový záměr - MAS Podbrdsko"
Zpracování Vašeho projektového záměru je důležité pro reálné dokončení Integrované strategie MAS Podbrdsko. Tato integrovaná strategie (Strategie komunitně vedeného územního rozvoje) bude v novém programovacím období Evropské unie základním koncepčním podkladem pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Prostřednictvím MAS Podbrdsko je tato možnost otevřená všem obcím, podnikatelům, živnostníkům, neziskovým organizacím a dalším subjektům, které realizují svoji činnost na území MAS Podbrdsko. Podpořte svou šanci získat evropské prostředky pro svůj projekt a věnujte pár minut vyplnění tohoto projektového záměru.