Průzkum "Program rozvoje města Nový Bor - DOPLŇUJÍCÍ ANKETA"
Vážení obyvatelé našeho města,

Město dokončuje zpracování zásadní rozvojové koncepce – Programu rozvoje města Nový Bor na období 2014-2020.
Protože je pro nás názor Vás, obyvatel města, velmi důležitý, žádáme Vás opakovaně o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Rádi bychom Vaše názory a připomínky zohlednili v připravovaném dokumentu tak, aby se nám všem v našem městě žilo lépe.

Anketa je určena všem obyvatelům města starším 15 let. Každý anketní lístek vyplňuje vždy jedna osoba. Vyplnění dotazníku je anonymní.

Děkujeme Vám. Výsledky dotazníkového šetření uveřejníme v Novoborském měsíčníku a na internetových stránkách města.


Průzkum byl již ukončen, není možné na tento průzkum odpovědět.


Děkujeme za odpovědi. Vyzkoušejte také tuto webovou stránku - vytvořit dotazník s MojeAnketa.cz je jednoduché!