Průzkum "Sebepoškozování"
POUZE PRO LIDI S OSOBNÍ ZKUŠENOSTÍ SE SEBEPOŠKOZOVÁNÍM!
Výzkum sebepoškozování nejen mezi adolescenty. Výsledky výzkumu poslouží k tvorbě kvantitativního výzkumu na předmětu Základy metodologie na Jihočeské univerzitě.
Děkujeme za vyplnění dotazníku :)